Декларация за поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност внимателно. При посещаване и използване на нашия интернет сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и се съгласявате с условията в тази Декларация за поверителност и условията за ползване на интернет сайта. Ако не сте съгласни с тези условия и/или Декларацията за поверителност, моля, излезте от тази страница и не използвайте услугите, предоставяни от интернет сайта.

I. Промени в декларацията за поверителност

1. "ЕСККО 2000" ООД си запазва правото да допълва и/или променя условията в настоящата декларация за поверителност по всяко време. При такова действие, направените промени ще бъдат показани на главната страница, или на друго подходящо място, видимо за всички потребители и/или ще изпратим уведомителен e-mail до всички регистрирани потребители, за да се запознаят с тях.

II. Видове събирана информация, използване и обработване

1.Ние се отнасяме сериозно към Вашата сигурност и съхраняването на личните Ви данни в съответствие със законовите разпоредби за поверителност на личните данни.

2. Когато посещавате нашият Интернет сайт с адрес https://kochorite.com/, сървърите ни записват и анализират техническите данни за Вашия достъп като IP адрес, предоставян от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни единствено и само за анализ и за установяване на всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок, както и евентуалното им отстраняване. Тези данни се събират и съхраняват в така наречените лог файлове на сървъра.

3. Ние си запазваме правото да проверяваме данните, описани в т. 2. със задна дата, ако са налице конкретни доказателства за неправомерно използване.

4. Когато потребителят попълва регистрационната форма(напр. име, телефон, и-мейл), ние показваме задължителния или доброволен характер на изискваните данни, както и последиците от отказа на предоставянето им. С предоставянето на тези данни, Вие изразявате съгласие информацията да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

5. Имайте предвид, че принципно при предаването на данни по интернет (например при комуникация чрез електронна поща) са възможни пропуски в сигурността. Пълна защита на данните в интернет срещу достъп на трети страни е невъзможна.

6. Данни за бюлетини.

Ако желаете да получавате предлагания от нас информационен бюлетин, ни е необходим Вашия и-мейл адрес, както и информации, които удостоверяват, че Вие сте собственикът на този имейл-адрес и сте съгласни с получаването на бюлетина. Други данни не се изискват. Тези данни ние използваме само за изпращането на желаните от Вас информации и не ги предоставяме на трети лица. Можете да оттеглите по всяко време своето съгласие за съхраняване на Вашите данни и и-мейл адрес и тяхното използване за изпращане на бюлетина, като се отпишете от дадения в него линк.

III. Защита на личните данни, свързани с използването на Google Analytics

1. Нашият уебсайт използва функции на услугата за уеб анализи Google Analytics. Доставчик на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

2. Google Analytics използва т.нар. "бисквитки"( Cookies). Това са текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на използвания от Вас сайт. Информацията, която се извлича чрез бисквитките по принцип се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

3. Повече информация за управлението на потребителските данни в Google Analytics можете да намерите в Декларацията за поверителност на Google:

Google: Предпазване на данните Ви

4. Отказ за събиране на данни.

Можете да предотвратите събирането на данните Ви чрез Google Analytics, като отидете на долната връзка. В няколко стъпки е показано как да деактивирате събирането на бисквитки от Гугъл:

Деактивиране на Google Analytics

IV. Защита на личните данни, свързани с използването на плъгините на Facebook

1. На страниците на нашия сайт са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook.

2. Доставчик е Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

3. Ще разпознаете плъгините на Facebook по логото на Facebook и бутона Like (Харесва ми) на нашия уеб сайт.

4. Преглед на плъгините на Facebook можете да намерите тук:

Социални плъгини.

5. Когато посещавате нашия сайт чрез плъгина се осъществява директна връзка между браузъра и сървъра на Facebook. Чрез нея Facebook получава информация че Вие с вашия IP-адрес сте посетили нашия сайт. Ако натиснете бутона "Like", докато сте логнати в акаунта си във Facebook можете да линквате съдържание от нашия сайт към своя профил във Facebook. По този начин Facebook може да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия потребителски профил във Facebook.

6. Уведомяваме Ви, че като собственици на уеб сайта ние не получаваме информация за съдържанието на предаваните данни,както и за използването им от Facebook. Повече информация по този въпрос можете да намерите в Декларацията за поверителност на Facebook:

Декларация за поверителност на Facebook

7. Ако не желаете Facebook да прави връзка с посещението Ви на нашия сайт и Вашия потребителски профил във Facebook, моля излезте от профила си във Facebook.

V. Защита на личните данни, свързани с използването на YouTube

1. На нашия уебсайт са интегрирани плъгини на услугата на Google - YouTube.

2. Доставчик на услугата е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

3. При достъпване на страница от нашия сайт, която съдържа такъв плъгин, се осъществява директна връзка със сървърите на YouTube, при която те получават информация, коя страница от нашия сайт сте достъпили. Ако сте логнати в акаунта си в в YouTube, това дава възможност на YouTube да свърже поведението Ви в нашия сайт с Вашия потребителски акаунт в YouTube.

4. Уведомяваме Ви, че като собственици на уеб сайта ние не получаваме информация за съдържанието на предаваните данни,както и за използването им от YouTube.

5. Повече информация по този въпрос можете да намерите в Декларацията за поверителност на YouTube:

Общи условия на YouTube

VI. Оповестяване на събраната информация

1.Ние не споделяме, не публикуваме, не продаваме и не отдаваме събраната информация при никакви условия на трети лица с изключение на упоменатите изрично по-долу.

2. Запазваме правото си да използваме събраната информация при нужда, за своя защита или обоснована от закона защита на трети лица, когато тази информация е необходима. Ограничението на оповестяване на събраната информация не се прилага в случаите, когато потребителят, респективно трети лица, с негова помощ, извършват злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или нарушават права и/или законни интереси на трети лица. В тези случаи, "ЕСККО 2000" ООД има правото да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

3. Личната информация за Потребителя не се разкрива на трети лица /физически или юридически, държавни органи и други/, освен в следните случаи:

3.1. Информацията е изисквана от длъжностни лица или държавни органи, които имат правомощията според действащото законодателство да изискват и/или събират такава информация, като спазват законово установените процедури.

3.2. Когато е налице изричното съгласие на потребителя (при регистрацията му или на по-късен етап).

3.3. Други случаи, посочени в закона.

VII. Информация, изменение и изтриване на лични данни

1. Потребителят има право да направи запитване в писмена форма относно това, кои от неговите данни са били записани, ако изобщо има такива. В отговор на такова запитване ще бъде изпратена съответната информация. Потребителят може да се свърже с нас по всяко време, за да бъдат коригирани или изтрити определени данни, като изтриването на някои от тези данни ще означава невъзможност за използване на някои от услугите, предоставяни от сайта.

2. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните данни да бъдат предоставени за пръв път на трети лица или когато се използват от тяхно име за целите на директния маркетинг, като бъде предоставена възможност да възрази срещу такова използване.

VIII. Защита на информацията

1. "ЕСККО 2000" ООД предприема съответните мерки и стъпки за сигурност, за да предотврати неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Достъпът до информацията е ограничен до служителите, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността на събираната информация.

2. SSL криптиране.

От съображения за сигурност и за защита при предаването на данни от личен характер, като например личните данни, които въвеждате при изпращане на запитване към нас, този уеб сайт използва SSL криптиране. Ще разпознаете криптираната връзка по това, че горе в адресната лента на браузъра http:// се сменя с https:// и се появява символ катинарче. При използване на SSL криптиране, данните, които изпращате към нас, не могат да бъдат прочетени от трета страна.

IX. Cookies

1. В някои секции на сайта с адрес https://kochorite.com/ се използват cookies, малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. В менюто "Помощ" на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое считате за по-удачно.

2. Повечето от бисквитките, които използваме, отговарят за съответната сесия. Те се изтриват автоматично след всяко посещение на уеб сайта ни. Други бисквитки остават на компютъра Ви и ни помагат да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение. Можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да позволява бисквитки само понякога или в определени случаи. Бисквитките могат изцяло да се забранят или да се изтриват автоматично със затварянето на браузъра. Деактивирането на бисквитките може да ограничи възможността да ползвате цялата функционалност на сайта.

3. Списък с "бисквитките", които системата използва и тяхното описание.


Име на COOKIEОписание на COOKIE
CART За асоцииране с Вашата количка за пазаруване.
CATEGORY_INFO Информация за категориите, която позволява по-бързото зареждане на страниците.
COMPARE Елементите, които са в списъка "Сравнение на продукти".
CURRENCY Вашата предпочитана валута.
CUSTOMER Криптирана версия на клиентския номер.
CUSTOMER_AUTH Индикатор, дали в момента сте в магазина.
CUSTOMER_INFO Криптирана версия на клиентската Ви група.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS ID на клиентският сегмент
EXTERNAL_NO_CACHE Флаг, който показва дали кеширането е деактивирано, или не.
FRONTEND ID на Вашата сесия.
GUEST-VIEW Дава възможност на гостите да редактират своите поръчки.
LAST_CATEGORY Последната категория, която сте посетили.
LAST_PRODUCT Най-новият продукт, който сте посетили.
NEWMESSAGE Показва, дали е било получено ново съобщение.
NO_CACHE Показва, дали е позволено да се използва кеш.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Линк към информация за количката и разглеждане на историята, ако сте поискали това в сайта.
POLL ID -то на последната анкета, в която сте гласували.
POLLN Информация за анкетите, в които сте гласували.
RECENTLYCOMPARED Последният продукт, който сте сравнявали.
STF Информация за продукти, които са изпратени по ел.поща на приятели.
STORE Изгледът на магазина и езика, който сте избрали.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Показва дали сте позволили използването на бисквитки.
VIEWED_PRODUCT_IDS Продукта, който последно сте посетили.
WISHLIST Криптиран списък на продуктите, добавен към "желани продукти".
WISHLIST_CNT Броят на елементите в списъка "желани продукти".

 

X. Отговорност за линкове

1. Сайта с адрес https://kochorite.com/ може да съдържа връзки към външни уеб сайтове, за чието съдържание ние не носим отговорност.

2. За съдържанието на тези страници отговорност носи съответният доставчик на услугата, респективно собственикът на съответния сайт. Уеб сайтовете, към които препращаме чрез линкове, са проверени в момента на закачане на линка и не е установено незаконно съдържание. Постоянен контрол на външните страници без конкретни доказателства за нарушение е немислим и не влиза в нашите задължения.

3. При установяване на евентуално нарушение ние ще премахнем съответния линк незабавно.

 

XI. SSL криптиране

1. От съображения за сигурност и за защита при предаването на данни от личен характер, като например личните данни, които въвеждате при изпращане на запитване към нас, този уеб сайт използва SSL криптиране. Ще разпознаете криптираната връзка по това, че горе в адресната лента на браузъра http:// се сменя с https:// и се появява символ катинарче. При използване на SSL криптиране, данните, които изпращате към нас, не могат да бъдат прочетени от трета страна.

 

XII. Предаване на Вашите лични данни за обработване

1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

2. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

3. "ЕСККО 2000" ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на "ЕСККО 2000" ООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

 

XIII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

1. Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни.

1.1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните ФОРМУЛЯР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА (Приложение 3) или отправите писмено искане в свободен текст и ни го изпратите на посочения в документа имейл адрес.

1.2. При изпращане на искане за оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, следва да въведете имейл адреса си, който сте използвали при регистрацията си в сайта.

1.3. Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, но това няма да се отрази на вече направените от Вас коментари с използваното от Вас потребителско име, които ще останат публични.

1.4. С оттегляне на съгласието си за обработване на лични данни, които са задължителни за публикуване на коментар в сайта, Вашият акаунт ще стане неактивен и ще можете да използвате сайта единствено за четене, но не и за публикуване на коментари.

1.5. В случай, че желаете отново да използвате сайта с възможност за публикуване на коментар, следва да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте оттеглили съгласието си.

2. Право на достъп.

2.1. Вие имате право по всяко време да отправите запитване в писмена форма относно това, кои от Вашите данни са били записани, като заявите искането си писмено в свободен текст или попълните формуляра ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪБРАНИ ДО МОМЕНТА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 2) и ни го изпратите на посочения в документа имейл адрес.

2.2. При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

2.3. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

3. Право на коригиране или попълване.

3.1. Ако желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат коригирани или да добавите данни, Вие можете по всяко време да направите това, като заявите искането си писмено в свободен текст или попълните формуляра ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 1) и ни го изпратите на посочения в документа имейл адрес.

4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“).

4.1. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

4.1.1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

4.1.2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването.

4.1.3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

4.1.4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

4.1.5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

4.1.6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

4.2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

4.2.1. За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.

4.2.2. За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.

4.2.3. По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.

4.2.4. За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.

4.2.5. За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.3. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

4.3.1. Информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес.

4.3.2. Коментарите, които сте направили до момента в сайта.

4.4. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да заявите писмено искане в свободен текст или да попълните ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Приложение 4) и да ни го изпратите на посочения във формуляра имейл адрес.

4.5. За да бъде обработена Вашата заявка, е неоходимо искането да бъде изпратено от имейл адреса, който сте въвели при регистрация в нашата система.

5. Право на ограничаване.

5.1. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

5.1.1. Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни.

5.1.2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

5.1.3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

5.1.4. Сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

5.2. В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне коментарите, които сте направили в сайта.

6. Право на преносимост.

6.1. Вие можете след легитимиране да поискате от Администратора, който обработва личните Ви данни, да ги прехвърли директно към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Това е приложимо само, когато:

6.1.1. Обработката на данни се основава на Ваше съгласие.

6.1.2. Обработването се извършва по автоматизиран начин.

6.2. За да упражните правото си за преносимост е необходимо да заявите писмено искане в свободен текст или да попълните ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 5) и да ни го изпратите на посочения във формуляра имейл адрес.

7. Право на възражение.

7.1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

8. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни.

8.1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

8.2. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

8.2.1. Ако е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.

8.2.2. Ако е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

8.2.3. Ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

9. Други разпоредби.

9.1. Администраторът извършва трансфер на данни към трети държави, само след като е предприел необходимите мерки за максималната им защита според обективните възможности и е информирал субектите на данни, за които те се отнасят, като им е предложил право на избор и е получил съгласието им за това.

9.2. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

9.3. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация. Тези форми са създадени за улеснение и използването им не е е задължително. Вие можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

 

XIV. Приложения

1. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 1)

2. ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪБРАНИ ДО МОМЕНТА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 2)

3. ФОРМУЛЯР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА (Приложение 3)

4. ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Приложение 4)

5. ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ (Приложение 5)

За повече информация или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по телефона, по ел. поща или чрез контактната ни форма.

Влиза в сила за всички Ползватели на 01.01.2024 г.